המכללה האקדמית צפת – בנק הפועלים העניק מלגות לסטודנטים

פורסם במדור מן העיתונות, בתאריך 28 מרץ 2011
בנק הפועלים המשיך במסורת של שנים והעניק שמונה מלגות לסטודנטים וסטודנטיות במסלולים לעבודה סוציאלית ואקדמיזציה למורות חרדיות במכללה האקדמית צפת, בסכום של 25,000 ₪ .
בין מקבלי המלגות שלושה סטודנטים, עולים חדשים משבט בני המנשה, שהיו מנהיגים בקהילתם ולומדים בחוג לעבודה סוציאלית, כדי להרחיב את הידע המקצועי שלהם בתחום. זאת, במטרה לשמש בעתיד אנשי מקצוע בקהילתם ובחברה הישראלית.
בטקס הענקת המלגות השתתפו, נעמה ציגלר קונפינו, מנהלת אזור הצפון בבנק הפועלים, רמי סבג, מנהל סניף בנק הפועלים בצפת, שמואל הר נוי, מנכ"ל המכללה האקדמית צפת, שי סרוגו, ראש המינהל האקדמי, ליסה קשת, מנהלת פיתוח משאבים וקש"צ ואתי בהם-טביב, מנהלת היחידה למעורבות חברתית.

הסטודנטים הודו בהתרגשות רבה לנציגי בנק הפועלים על המלגות וציינו, כי המלגה תסייע להם להשלים את הלימודים לתואר ראשון.

נעמה ציגלר קונפינו, מנהלת אזור הצפון של בנק הפועלים ציינה: "כחלק מהחזון, והאסטרטגיה של בנק הפועלים, רואה עצמו הבנק מחויב למעורבות בקהילה, זאת לצד המנהיגות העסקית והפעילות בתחום הכלכלי. מעורבות הבנק בקהילה היא חלק מתפיסה ניהולית הטוענת כי גוף אשר פועל בתוך הקהילה ושואב מתוכה את עובדיו ואת לקוחותיו, הוא חלק ממנה. כגורם מוביל עסקית, מוטלת עלינו המשימה גם לחזק ,להוביל ולתרום לקידום ולשיפור תנאיהם של בני הקהילה. כחלק מעשייה זו רואה הבנק חשיבות מרכזית בקידום תחום חינוך דור העתיד".

פרופ' אהרן קלרמן, נשיא המכללה האקדמית צפת, הודה לבנק הפועלים על הענק המלגות "תרומה זו, כחלק מפעולות בנק הפועלים למעורבות בקהילה, מסייעת למאמצי המכללה האקדמית צפת לסייע לסטודנטים מהפריפריה במימון לימודיהם האקדמיים ותורמת להגדלת הנגישות להשכלה הגבוהה לכלל האוכלוסייה".
שמואל הר נוי, מנכ"ל המכללה הדגיש את שיתוף הפעולה הפורה הקיים בין בנק הפועלים למכללה "המלגות מהוות תרומה משמעותית לסטודנטים אלה ואחרים, להתגבר על החסם הכלכלי ולהשלים את לימודיהם בהצלחה".

הענקת מלגות בנק הפועלים לסטודנטים במכללה האקדמית צפת

הענקת מלגות בנק הפועלים לסטודנטים במכללה האקדמית צפת

בתמונה: נעמה ציגלר קונפינו, מנהלת אזור הצפון בבנק הפועלים, רמי סבג, מנהל סניף בנק הפועלים בצפת, שמואל הר נוי, מנכ"ל המכללה האקדמית צפת, שי סרוגו, ראש המינהל האקדמי, ליסה קשת, מנהלת פיתוח משאבים וקש"צ ואתי בהם-טביב, מנהלת היחידה למעורבות חברתית עם מקבלי המלגות.

תגיות: ,