כנס מצלמות אבטחה ומעקב – שימוש במאגרים ושמירה על חוק הגנת הפרטיות

פורסם במדור כתבות מומלצות, בתאריך 6 פברואר 2013

מצלמות האבטחה והמעקב ממלאות תפקיד חשוב וחיוני בכל הנוגע לשמירה על חיי אדם, שמירה על הסדר הציבורי, הגנה על רכוש ואיתור עבריינים.

יחד עם זאת, הצילום התמידי עלול לפגוע בפרטיות הסובבים במרחב הציבורי.

לאחרונה השימוש במצלמות אבטחה הפך לנפוץ ומקובל בכל עסק, לאור כך, אנו עדים לפריסה והפעלת מצלמות בשטחים ציבוריים ובמתחמים פרטיים.
בעוד שחלק מהמצלמות גלויות ומשמשות לצורך הרתעה בלבד, אחרות הינן מצלמות סמויות, שמטרתן לתעד אירועים ואנשים.

הנחיית משרד המשפטים כוללת הוראות המגבילות משמעותית את השימוש במצלמות האבטחה, ומטילות חובה על מפעיליהן לוודא שהפגיעה הנגרמת לפרטיות תהייה מזערית ככל הניתן.
בנוסף לכך, ישנן הגבלות על השימוש בחומר המוקלט והוראות בדבר נתינת זכות עיון בחומר המצולם למי שחפץ בכך.

ב-18.2.2013, יתקיים כנס מטעם המרכז ללימודי בטחון של היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל.

מטרת הכנס הינה לחשוף את קציני האבטחה ונציגי גופים רלוונטיים המפעילים מצלמות אבטחה, או בוחנים את האפשרות לשימוש בהן בעתיד, להנחיה החדשה של רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים, בכל הנוגע לשימוש במצלמות ובמאגרים הנקלטים מהם.

באירוע יוצגו המשמעויות וההיבטים הנוגעים לגופי האבטחה וכן יפתח דיון תוך הצגת שאלות מה"שטח".
בין המשתתפים בכנס מר שלמה אהרונישקי, מפכ"ל המשטרה בדימוס ומנכ"ל חברת NSP, בנוסף יהיו נוכחים קציני ביטחון בגופים ציבוריים ופרטיים, עו"ד, מנהלי מוקדים, סמנכ"לים, בעלי חברות אבטחה, בנקים ועוד.

מרצים באירוע עו"ד ניר גרסון, ממונה משפט וטכנולוגיה מהרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, משרד המשפטים

ועו"ד פרי נובוטני, מומחה להיבטים המשפטיים של האבטחה.

 

הכנס יתקיים באתר יד לשיריון בלטרון וכרוך בתשלום סמלי של 50 ₪ וברישום מראש דרך אתר האינטרנט.

תגיות: