כתבות מאפריל, 2010

האוניברסיטה העברית – המוסד האקדמי המכניס ביותר בישראל השנה

פורסם במדור מן העיתונות, בתאריך 11 אפריל 2010, מקור גלובס

מניתוח הנתונים בבדיקה שערך עיתון "גלובס" עולה כי רוב המוסדות האקדמיים רשמו עליה בהכנסות וירידה במספר הסטודנטים. שלושת המוסדות שרשמו עליה גבוהה בהכנסות הם: האוניברסיטה העברית במקום הראשון, הטכניון במקום השני, ואוניברסיטת בן גוריון במקום השלישי.

קרא את המשך הכתבה באתר גלובס